Languages

You are here

Stichting

Een project van de Stichting Onderneming-Instituut

XperiLAB.be is het eerste project van de Stichting Onderneming - Instituut, die actoren binnen de wetenschappelijke pedagogie, de wetenschap en de industrie samenbrengt om burgers en meer bepaald jongeren te sensibiliseren in verband met technologie, wetenschap en onderzoek.

De Stichting wil bij jongeren een positief beeld van wetenschap scheppen, waardoor ze misschien een wetenschappelijke of technologische studiekeuze zouden maken. De Stichting is een grote voorstander van duurzame ontwikkeling op wetenschappelijke basis.

De Stichting streeft haar doelstellingen na binnen activiteiten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), één van de federale troeven voor de promotie van wetenschappen.

De Stichting wil in de toekomst andere projecten en wetenschappelijke initiatieven steunen met nieuwe partners uit de bedrijfswereld. Om deze uitbreiding aan activiteiten te vergemakkelijken, zal ze binnenkort omgevormd worden tot stichting van openbaar nut.

Wenst u meer informatie over de Stichting Onderneming-Instituut of bent u geïnteresseerd om partner te worden?

Contacteer:
Gérard Cobut
02 763 16 85

Bezoek de website van Solvay en van het Museum.