Languages

You are here

xperibirdnl

 

Wat is XperiBIRD.be eigenlijk?

 

Het educatief project XperiBIRD.be staat voor een netwerk waarmee we overal in België nestelende mezen kunnen observeren. Dit project is er ook op gericht leerlingen vertrouwd te maken met technieken waarmee ze via internet gegevens verzamelen en versturen.

Met onze vrachtwagen van XperiLAB.be bezorgen we scholen in het hele land nestkastjes met een camera en een nanocomputer. Verenigingen met een educatief doel kunnen ook een van deze ‘kits’ bij ons aanvragen. Hiermee kan je om een heel gebruiksvriendelijke manier het gebeuren in het nestkastje rechtstreeks volgen en registreren: de data waarop de mezen aankomen, hoeveel eieren ze leggen, hoe vaak ze hun jongen voeden ... en talloze andere mogelijkheden!

Iedereen die bij het project meewerkt, kan zijn waarnemingen op de website invoeren en ze vergelijken met elders in België verkregen gegevens. Iedereen kan ook vragen en commentaar naar onze ‘mezendeskundige’sturen.

Nestelen mezen in heel België altijd rond dezelfde tijd? Bestaat er een verband tussen het aantal jongen en de tijd waarop een kastje geplaatst is? Treden er van jaar tot jaar verschillen op? Met de gegevens die we met XperiBIRD inzamelen,  willen we al deze vragen beantwoorden!

 

Welke belang?

 

Klimaatwijziging, verstedelijking, vervuiling ... helaas wordt de biodiversiteit vandaag langs alle kanten belaagd. Als we de planten en dieren rondom ons willen beschermen, hebben we wetenschap en onderzoekers nodig. Wat door een soort te onderzoeken en zijn gedrag en gewoontes te kennen, kunnen we vaststellen op welke manier ze bedreigd wordt en hoe we ze beter kunnen beschermen.

Voor een betrouwbaar onderzoek hebben wetenschappers zoveel mogelijk informatie nodig en wij kunnen hen hierbij helpen. Met de inzet van burgers kunnen wetenschappers immers veel meer gegevens inzamelen, dan wanneer ze alleen moeten werken. Daarom doen we mee!

Met XperiBIRD.be gebruiken we bovendien de nieuwste technieken om de biodiversiteit te ondersteunen! De miniatuurcamera in het nestkastje wordt gestuurd door een singleboardcomputer, “Raspberry Pi”, die je volledig kunt programmeren zoals je wenst: elke beweging in het nest opnemen, op aanvraag foto’s nemen... Met deze technologie komen we middenin de “huiselijke kring” van de mezen zonder ze te storen. We kunnen dus ongehinderd observeren, tellen, gegevens verzamelen ...

Wat is het uiteindelijke doel van dit project? We willen leerlingen, burgers, rechtstreeks betrekken bij de bescherming van de biodiversiteit in onze dagelijkse omgeving! En laten inzien dat de nabije natuur buitengewoon rijk en ongelooflijk boeiend is!

 

Ik schrijf in!

 

Wil je deelnemen aan de XperiLAB.be tour en een nestkastje ontvangen tijdens jullie bezoek van XperiBIRD.be? Je mag deze interesse melden tijdens jullie inschrijving voor het rondtoeren van XperiLAB. Het is voldoende om te antwoorden via het vakje " opmerkingen en project XperiBIRD ja-nee " op het inschrijvingsformulier.

Wil je gewoon een XperiBIRD.be installeren ? Het is mogelijk! Neem contact met ons op www.xperibird.be via het contactformulier.