Languages

You are here

Reservations Info Page

De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 zijn gesloten.

Indien u zich wil laten toevoegen op onze mailing list, stuur dan een e-mail naar info@xperilab.be.

U zal dan worden verwittigd wanneer de inschrijvingen opneuw geopend worden.