Languages

You are here

Reservations Info Page

De inschrijvingen voor het schooljaar 2021/2022 zijn gesloten.

Indien u zich wil laten toevoegen op onze mailing list, stuur dan een e-mail naar info@xperiLAB.be

U zal dan worden verwittigd wanneer de inschrijvingen opnieuw geopend worden.